Przed przystąpieniem do odnawiania certyfikatu online musisz dysponować kodem do odnowienia certyfikatu,
zakupionym w MGK.net.pl -
 Zamów kod odnowienia online


Odnowienie certyfikatu online musisz wykonać wtedy, gdy Twój poprzedni certyfikat jest jeszcze ważny!!! 


SPIS TREŚCI


Odnowienie podpisu elektronicznego - online(!) Po zakończeniu procedury może być konieczny import nowego certyfikatu do systemu.


Instalacja nowego certyfikatu (gdy nowy certyfikat ma odroczoną datę ważności).

  1. Gdy (stary) certyfikat zapisany na karcie utraci już swoją ważność, podłącz urządzenie (np. kartę) z przeterminowanym certyfikatem do komputera i uruchom program PEM-HEART Odnowienie certyfikatu.
  2. Wprowadź PIN do karty.
  3. Program wyświetli komunikat o nowym certyfikacie gotowym do instalacji:
  4. Po wciśnięciu OK, program zaproponuje instalację certyfikatu:
  5. Kliknij ikonę „Instaluj certyfikat”
    i klikamy OK.

  6. Koniec procedury instalacji certyfikatu – możesz już korzystać z nowego certyfikatu zainstalowanego na karcie i w systemie Windows.


(!) Po zakończeniu procedury może być konieczny import nowego certyfikatu do systemu.