SPIS TREŚCI

Dane Subskrybentów

To najważniejsze dane, które są umieszczone w certyfikacie. Uzupełniamy je zgodnie z danymi w dowodzie osobistym. Jeśli w dowodzie występuje drugie imię należy je tutaj wpisać. W Nazwie identyfikatora wybieramy rodzaj numeru seryjnego umieszonego w certyfikacie i obok numer identyfikatora.


(!) W przypadku wyboru innego numeru seryjnego niż numer PESEL, mogą występować utrudnienia w posługiwaniu się certyfikatem na platformach rządowych.


Dane kontaktowe, służą nam do kontaktu z Państwem i wysłaniu klucza aktywacyjnego po zakończeniu procesu certyfikacji.Dane Zamawiającego

Tutaj wpisujemy dane podmiotu, które mają być zawarte w certyfikacie. (Nie są to dane do Faktury VAT).


(!) Proszę pamiętać o upoważnieniach niezbędnych do uzyskania podpisu z danymi firmy/instytucji.

(!) Uzupełnienie tych danych ogranicza działanie certyfikatu do podmiotu, którego dane zostały podane.Informacje organizacyjne

Pole Punkt Rejestracji można zostawić puste. Ważność certyfikatu to czas przez jaki będzie ważny certyfikat 12 lub 24 miesiące. Ważny od, jeśli zamawiają państwo odnowienie, prosimy o wpisanie tutaj daty od kiedy nowe karty mają być ważne (najlepiej ostatni dzień ważności obecnego certyfikatu). Typ czytnika, to rodzaj czytnika do karty standardowej i karta wielkości dowodu osobistego, lub token wielkości pendrive [zobacz czytniki: http://mgk.net.pl/podpisy-elektroniczne/]. W uwagach, w przypadku odnowienia prosimy o podanie aktualnie posiadanego czytnika (standard lub token) byśmy mogli przygotować odpowiednią dla Państwa kartę.Pobieranie formularza

Formularz - pobierz

Wzór upoważnienia - pobierz