Za pomocą opcji diagnostyki karty można sprawdzić:

- od kiedy do kiedy jest ważny certyfikat

- czy jest poprawnie zarejestrowany w systemie

- dane właściciela certyfikatu

- dane organizacji wpisanej w certyfikat