Używanie podpisu

Sprawdzenie daty ważności i danych w certyfikacie
Za pomocą opcji diagnostyki karty można sprawdzić: - od kiedy do kiedy jest ważny certyfikat - czy jest poprawnie zarejestrowany w systemie - dane właści...
wt, 13 Kwi, 2021 at 5:07 PM
Aktywacja karty z podpisem elektronicznym
Do poprawnego działania podpisu elektronicznego niezbędne jest oprogramowanie PEM-HEART Signature. Po otrzymaniu wiadomości z adresu rejestracja@cencert...
pt, 12 Luty, 2021 at 11:33 AM
Import certyfikatu do systemu
Po przeinstalowaniu systemu operacyjnego, albo po wymianie komputera może się okazać że Podpis Elektroniczny nie będzie widoczny w systemie. Wtedy należy go...
śr, 24 Cze, 2020 at 3:47 PM
Dodawanie informacji graficznej o podpisie w dokumencie PDF
pt, 24 Kwi, 2020 at 4:08 PM
Podpisywanie podpisanego już dokumentu (dodawanie podpisu)
wt, 31 mar, 2020 at 2:56 PM
Podpisywanie dokumentów XML
wt, 31 mar, 2020 at 2:55 PM
Dodawanie znacznika czasu
Dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym są równoważne formie pisemnej, zaś kwalifikowany znacznik czasu to usługa datowania dokumentów i ...
wt, 31 mar, 2020 at 2:53 PM